Utbildning

Föreläsningsserie:
Lågaffektivt förhållningssätt i skola och förskola

Lägger du mycket tid på att hantera konflikter? Har du svårt att få barnen/eleverna att göra som du säger? I skolan och förskolan idag upplever många ett ökat behov av metoder för att hantera problemskapande beteende. Många vittnar om att bristen på detta leder till en ökad stress och en känsla av att man som pedagog inte bara får utöva sitt yrke utan också förväntas hantera problem som ligger utanför ens eget kompetensområde.


Den här föreläsningsserien går igenom grundprinciperna som det lågaffektiva förhållningssättet vilar på. Utifrån deltagarnas egna exempel och erfarenheter problematiseras och konkretiseras det lågaffektiva förhållningssättet, vilket möjliggör att deltagarna kan ta med sig de nya kunskaperna in i verksamhetens vardag.


Efter föreläsningsserien förväntas deltagarna ha en ökad förståelse för det lågaffektiva förhållningssättet och varför det bör ha en självklar plats i dagens förskolor och skolor och vad det kan göra för en ökad måluppfyllelse.


Plats: IOGT-NTO, Vattentorget 1, Viktoriasalen, Växjö
Datum: 5 mars, 19 mars och 2 april 2020
Tid : Kl 14.00 - 17.00
Pris: 1000 kr exkl moms/föreläsning (500kr rabatt om du bokar alla tre föreläsningar vid samma tillfälle)
Anmälan: Anmälan sker på www.psykologkonsultation.se. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till en kollega.


Målgrupp: Föreläsningsserien vänder sig till dig som arbetar inom förskola/skola och som möter barn och elever som utmanar lite extra. Även andra som är intresserade av ämnet eller som möter barn och unga i sin profession är välkomna.


Kontakt med arrangörerna:

Anders Liljekvist
Anders.liljekvist@tryggelev.se


Johanna Hellberg
johanna@psykologkonsultation.se
PROGRAM


Föreläsning 1
Hur uppfostrar vi barn och unga i ett samhälle som kräver ansvar istället för lydnad? Föreläsningen tar upp hur det lågaffektiva förhållningssättet kan ge oss viktiga redskap när våra gamla uppfostringsmetoder inte längre har samma effekt.


Föreläsning 2

Andra föreläsningen djupdyker i några av de grundprinciper som det lågaffektiva förhållningssättet vilar på. Föreläsningen utgår även från deltagarnas egna erfarenheter för att koppla teorierna till den egna vardagen.


Föreläsning 3
Hur gör jag när det smäller? Den tredje föreläsningen diskuterar affekter och hur vi kan förhålla oss för att minska affektiva utbrott hos dem vi möter.